Products

WONGPITAK Group

กระเบื้อง 4 ลอน

Product
WPT

กระเบื้อง 4 ลอน

4 WAVES ROOF TILE

ผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคาจาก กระเบื้องโอฬาร ตราลูกโลกโดดเด่น ด้วยรูปลอนอันเป็นเอกลักษณ์ที่เหมาะสำหรับการไหลของน้ำฝน สีสันสดใสด้วยเทคนิคการเคลือบสีพิเศษ จึงมุงง่ายคงทน แข็งแรง และไม่รั่วซึม

สั่งซื้อ คลิ๊กเลย

บริษัทกระเบื้องโอฬาร
จัดจำหน่ายโดย บริษัท ส. จิตติพงศ์ซีเมนต์แมท จำกัด

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายการสินค้า สี ขนาด น้ำหนัก ราคาขาย
กระเบื้อง 4 ลอน
ตราจิงโจ้ 1.20 เมตร
สีขาว/ปูน 0.4x52x120 5.2 40
สีมาตรฐาน 0.4 x 52 x 120 5.2 51
สีเมทัลลิค 0.4 x 52 x 120 5.2 59
กระเบื้อง 4 ลอน
ตราจิงโจ้ 1.20 เมตร
สีขาว/ปูน 0.5 x 52 x 120 6.5 44
สีมาตรฐาน 0.5 x 52 x 120 6.5 55
สีพิเศษ 0.5 x 52 x 120 6.5 66
สีเมทัลลิค 0.5 x 52 x 120 6.5 63
กระเบื้อง 4 ลอน
ตราจิงโจ้ 1.50 เมตร
สีขาว/ปูน 0.5 x 52 x 150 8 54
สีมาตรฐาน 0.5 x 52 x 150 8 68
สีพิเศษ 0.5 x 52 x 150 8 82
สีเมทัลลิค 0.5 x 52 x 150 8 79