career

WONGPITAK Group

Join us
สนใจสมัครงาน
สอบถามเพิ่มเติม

อีเมล์

recruit.hrwpt@gmail.com

ตำแหน่งงาน

wrongpitak-pic24

พนักงานขาย
(ประจำหน้าร้านวัสดุภัณฑ์ : สาขาจอมบึง)

ประจำสาขา/สำนักงาน : จอมบึง
อัตราว่าง : 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัด
สาขา : ทุกสาขา
เพศ : ชาย
อายุ : 25 – 35 ปี
คุณสมบัติอื่นๆ
1. มีทักษะในการเจรจา, การรับฟังผู้อื่น, ยิ้มแย้ม, ช่างสังเกตุ
2. อ่านหนังสือออก, เขียนหนังสือได้
3. เรียนรู้งานได้เร็ว, มีความคล่องตัว
4. มีทักษะในการแนะนำผลิตภัณฑ์

JOIN us
wrongpitak-pic24

SALE PROJECT
(สาขาปากท่อ)

ประจำสาขา/สำนักงาน : ปากท่อ
อัตราว่าง : 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
วุฒิการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป
สาขา : การตลาด, การขาย, บริหารธูรกิจ
เพศ : ชาย/หญิง
อายุ : 25 ปี ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ
1. มีประสบการณ์ในด้านงานขายสินค้า
2. มีทักษะด้านงานขาย
3. สามารถปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก เช่น นครปฐม, ราชบุรี, กาญจนบุรี, เพชรบุรี สมุดทรสาคร, สมุทรสงคราม
4. ดูแลงานบริการลูกค้าหลังการขายได้ดี

JOIN us
wrongpitak-pic24

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(สาขาบ้านโป่ง)

ประจำสาขา/สำนักงาน : บ้านโป่ง
อัตราว่าง : 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
วุฒิการศึกษา : ม. 6 ขึ้นไป
สาขา : ทุกสาขา
เพศ : ชาย/หญิง
อายุ : 25 ปี ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ
1. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Word, Excel
2. มีทักษะในการสื่อสาร และการประสานงาน
3. มีความละเอียดรอบขอบในงานเอกสาร
4. มีความเข้าใจในงานด้านการขนส่งสินค้าให้ลูกค้า

JOIN us
wrongpitak-pic24

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
(สาขาโพธาราม)

ประจำสาขา/สำนักงาน : บ้านโป่ง
อัตราว่าง : 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
วุฒิการศึกษา : ปวช. – ป.ตรี
สาขา : สาขาช่างก่อสร้าง, สาขาช่างอุตสาหกรรม
เพศ : ชาย
อายุ : 30 ปี ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ 1. มีประสบการณ์ในงานด้านการผลิตคอนกรีตจะพิจารณาเป็นพิเศษ
2. สามารถปฏิบัติงานต่างสาขาของในเครือฯ ได้
3. สามารถขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่

JOIN us
wrongpitak-pic24

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย
(สาขาโพธาราม)

ประจำสาขา/สำนักงาน : บ้านโป่ง
อัตราว่าง : 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
วุฒิการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
สาขา : ทุกสาขา
เพศ : ชาย/หญิง
อายุ : 30 ปี ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ
1. มีประสบการณ์งานขายวัสดุก่อสร้าง
2. มีทักษะในด้านงานขายและงานบริการหลังการขาย
3. มีรถยนต์เป็นของตนเอง
4. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างพื้นที่ได้

JOIN us

ที่ตั้งสาขา

สาขาจอมบึง

เลขที่ 138/1 ม. 2 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

สาขาปากท่อ

เลขที่ 39/2 ม. 8 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

สาขาบ้านโป่ง

เลขที่ 69 ม. 3 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

สาขาโพธาราม

เลขที่ 269 ม. 8 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

สาขากำแพงแสน

เลขที่ เลขที่ 119 ม. 11 ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

สมัครงาน

มาเป็นส่วนหนึ่งครอบครัวบริษัทเครือวงษ์พิทักษ์