About us

WONGPITAK Group

Our story
ประวัติความเป็นมาของบริษัทในเครือวงษ์พิทักษ์

บริษัท ฯ มีนโยบายเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ จากการลงทุนสูงสุด และเพื่อคุ้มค่ากับการลงทุน ดังนั้น บริษัท ฯ จึงได้ตั้งเกณฑ์ในการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีในราคาที่เหมาะสม.

สินค้าที่จำหน่ายล้วนมาจากผู้ผลิตที่ก่อตั้งมายาวนาน มีความชำนาญ มีมาตรฐาน ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและจัดจำหน่ายสินค้าไปทั่วโลก.

OUR STORY

- IN 1990

ในปี พ.ศ.2533 ร้านวงษ์พิทักษ์วัสดุภัณฑ์ ได้เริ่มดำเนินกิจการค้าปลีกสินค้าวัสดุก่อสร้างทุกชนิดในเขตอำเภอจอมบึง
และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งต่อมาได้ขยายกิจการเพื่อตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

- IN 1994

ในปี พ.ศ.2537 ทางผู้บริหารจึงได้ก่อตั้ง หจก.ส.จิตติพงศ์ก่อสร้าง เพื่อดำเนินธุรกิจค้าส่งปูนซีเมนต์ และกระเบื้องมุงหลังคาภายในจังหวัดราชบุรี

- IN 1999

ในปี พ.ศ.2542 ผู้บริหารได้มีแนวคิดในการขยายพื้นที่ให้บริการเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันตก อีกทั้งเป็นการเพิ่มหมวดและรายการสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด จึงได้จัดตั้งบริษัท ส.จิตติพงศ์ ซีเมนต์แมท จำกัด ขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง

 

Our policy

นโยบายของบริษัท ฯ

สินค้าและราคา
การบริการหลังการขาย เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญด้วย

จึงได้ตั้งเกณฑ์ในการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีในราคาที่เหมาะสม

สินค้าที่จำหน่ายล้วนมาจากผู้ผลิตที่ก่อตั้งมายาวนาน มีความชำนาญ มีมาตรฐานใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและจัดจำหน่ายสินค้าไปทั่วโลก
Our service
การบริการหลังการขาย

เรานำเสนอบริการหลังการขายที่สมบูรณ์แบบและครบวงจร สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพ ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา และความสามารถในการสร้างภาพลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจ

ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมที่จะบริการลูกค้าไม่ว่าจะเป็นงานสาธิตแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ งานตรวจสอบพื้นที่โครงการก่อสร้างของคุณลูกค้าเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อลักษณะการใช้งาน ทั้งหมดนี้เป็นบริการพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับลูกค้าของเราอย่างทั่วถึง