News and event

News and event

WONGPITAK Group

เครือวงษ์พิทักษ์และบริษัทในเครือ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕

เครือวงษ์พิทักษ์และบริษัทในเครือ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ นำโดยท่านประธานกรรมการบริษัท คุณวุฒิพงศ์ วงษ์พิทักษ์โรจน์ คุณสมจิตต์ วงษ์พิทักษ์โรจน์
และ ส.ส. อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี เขต ๔

โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกันถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่องค์กร ผู้บริหาร ลูกหลาน ครอบครัว และพนักงานของพนักงานในเครือวงษ์พิทักษ์ทุกท่าน

ด้วยวาระอันเป็นมงคลนี้ เครือวงษ์พิทักษ์ขออานุภาพเเห่งคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดอำนวยพรให้ทุกท่านและครอบครัว จงมีเเต่ความสุข ประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีสุขภาพกายและใจเเข็งเเรง เเคล้วคลาดจากภยันอันตราย โรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ และมีพลังกายพลังใจในการทำงาน ตลอดปี ๒๕๖๕

WONGPITAK GROUP

ยินดีให้คำปรึกษา หรือสอบถามสินค้า และบริการของเครือ วงษ์พิทักษ์