News and event

News and event

WONGPITAK Group

ฤกษ์งามยามดี ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ปี พุทธศักราช 2564

เมื่อวันที่ 2 ม.ค 2564 กลุ่มบริษัทในเครือวงษ์พิทักษ์ ได้จัดกิจกรรม ทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับบริษัท ฯ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้าทุกท่าน โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทในเครือวงษ์พิทักษ์ ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ และเจิมรถรถบรรทุกสินค้าของบริษัท ฯ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ราบรื่น และขนส่งสินค้าตรงเวลา อีกทั้งขับขี่ปลอดภัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันถ่วงที และสร้างความพึงพอใจสูงสุดในการบริการ

WONGPITAK GROUP

ยินดีให้คำปรึกษา หรือสอบถามสินค้า และบริการของเครือ วงษ์พิทักษ์