News and event

News and event

WONGPITAK Group

กิจกรรมทำบุญวันเข้าพรรษา พนักงานในเครือวงษ์พิทักษ์

เนื่องในวันเข้าพรรษา พนักงานในเครือวงษ์พิทักษ์ ร่วมทำกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษาและจตุปัจจัยแก่พระสงฆ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีที่เกี่ยวข้อง

WONGPITAK GROUP

ยินดีให้คำปรึกษา หรือสอบถามสินค้า และบริการของเครือ วงษ์พิทักษ์