News and event

News and event

WONGPITAK Group

ในพิธีการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563

23/06/2020

เช้าวันที่ 23 ก.ค. 63 นำโดยคุณวุฒิพงศ์ วงษ์พิทักษ์โรจน์ ประธานบริษัทในเครือวงษ์พิทักษ์ ได้มอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของพนักงาน บริษัทในเครือวงษ์พิทักษ์

ในพิธีการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 (ครั้งที่ 15)  เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติ อีกทั้งยังเป็นแรงจูงใจให้แก่ลูก ๆ พนักงานที่อยู่ในวัยเรียน มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน.

ในพิธีการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563

WONGPITAK GROUP

ยินดีให้คำปรึกษา หรือสอบถามสินค้า และบริการของเครือ วงษ์พิทักษ์