บริษัทเครือวงษ์พิทักษ์

Wongpitak group

นโยบายของบริษัท ฯ ความเชื่อมั่นที่เรามีต่อลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จากการลงทุนสูงสุด ดังนั้น บริษัท ฯ จึงได้ตั้งเกณฑ์ในการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีในราคาที่เหมาะสม

Play Video
bg25

เกี่ยวกับเครือวงษ์พิทักษ์
Wongpitak group

01

บริษัท ส.จิตติพงศ์
ซีเมนต์แมท จำกัด

ดำเนินธุรกิจค้าส่งปูนซีเมนต์ และกระเบื้องมุงหลังคา ครอบคลุม พื้นที่ให้บริการในเขตภาคตะวันตกมีหมวดรายการ สินค้าหลากหลายประเภท

อาทิผลิตภัณฑ์ในเครือกระเบื้องโอฬาร เช่น กระเบื้องโอฬารบล็อกปูถนนโอฬาร ไม้ฝา กระเบื้อง คอนกรีตสแกนเดีย และอิฐมวลเบาไทยคอน

ข่าวสารและกิจกรรม

News and Event

Wongpitak Group

02 / 01 / 2022

เครือวงษ์พิทักษ์และบริษัทในเครือ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี

Wongpitak Group

04 / 01 / 2021

ฤกษ์งามยามดี ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ปี พุทธศักราช 2564 กลุ่มบริษัทในเครือวงษ์พิทักษ์ ได้จัดกิจกรรม ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

Wongpitak Group

16/11/2020

กิจกรรม Thank you Trip 2020 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 พ.ย. 63 โดยคณะผู้บริหารได้พาพนักงานท่องเที่ยวหัวหิน พักผ่อนริมทะเล

Wongpitak group

ยินดีให้คำปรึกษา
หรือสอบถามสินค้า
และบริการของ
เครือวงษ์พิทักษ์