บริษัทเครือวงษ์พิทักษ์

Wongpitak group

นโยบายของบริษัท ฯ ความเชื่อมั่นที่เรามีต่อลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จากการลงทุนสูงสุด ดังนั้น บริษัท ฯ จึงได้ตั้งเกณฑ์ในการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีในราคาที่เหมาะสม

Play Video
bg25

เกี่ยวกับเครือวงษ์พิทักษ์
Wongpitak group

01

บริษัท ส.จิตติพงศ์
ซีเมนต์แมท จำกัด

ดำเนินธุรกิจค้าส่งปูนซีเมนต์ และกระเบื้องมุงหลังคา ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการในเขตภาคตะวันตกมีหมวดรายการ สินค้าหลากหลายประเภท

อาทิผลิตภัณฑ์ในเครือกระเบื้องโอฬาร เช่น กระเบื้องโอฬารบล็อกปูถนนโอฬาร ไม้ฝา กระเบื้องคอนกรีตสแกนเดียปูนซีเมนต์เซเม็กซ์ ตราลูกโลก และอิฐมวลเบาไทยคอน

ข่าวสารและกิจกรรม

News and Event

Wongpitak Group

06 / 07 / 2020

เนื่องในวันเข้าพรรษา พนักงานในเครือวงษ์พิทักษ์ ร่วมทำกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา

CSR NEWS

23 / 06 / 2020

ในพิธีการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 เพื่อบุตร - ธิดาของพนักงาน บริษัทในเครือวงษ์พิทักษ์

S.JITTIPONG

05/07/2019

สัมผัสความงามของแดนอาทิตย์อุทัย บนเส้นทางธรรมชาติ และมนต์เสน่ห์แห่งเกาะฮอกไกโด

Wongpitak group

ยินดีให้คำปรึกษา
หรือสอบถามสินค้า
และบริการของ
เครือวงษ์พิทักษ์