เกี่ยวกับเรา

บริษัทเครือวงษ์พิทักษ์

YEARประวัติความเป็นมาของบริษัทในเครือวงษ์พิทักษ์

 • 1990

  ในปี พ.ศ.2533 ร้านวงษ์พิทักษ์วัสดุภัณฑ์ ได้เริ่มดำเนินกิจการค้าปลีกสินค้าวัสดุก่อสร้างทุกชนิดในเขตอำเภอจอมบึง
  และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งต่อมาได้ขยายกิจการเพื่อตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ


 • 1994

  ในปี พ.ศ.2537 ทางผู้บริหารจึงได้ก่อตั้ง หจก.ส.จิตติพงศ์ ก่อสร้างเพื่อดำเนินธุรกิจค้าส่งปูนซีเมนต์ และกระเบื้องมุงหลังคา
  ภายในจังหวัดราชบุรี


 • 1999

  ในปี พ.ศ.2542 ผู้บริหารได้มีแนวคิดในการขยายพื้นที่ให้บริการเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันตกอีกทั้งเป็นการเพิ่ม
  หมวดและรายการสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดจึงได้จัดตั้งบริษัท ส.จิตติพงศ์ ซีเมนต์แมท จำกัด ขึ้นเพื่อ
  รองรับการเติบโตของตลาดอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง

 • นโยบายของบริษัท ฯ

สินค้าและราคา

บริษัท ฯ มีนโยบายเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จากการลงทุนสูงสุด และเพื่อคุ้มค่ากับการลงทุน ดังนั้น บริษัท ฯ จึงได้ตั้งเกณฑ์ในการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีในราคาที่เหมาะสม สินค้าที่จำหน่ายล้วนมาจากผู้ผลิตที่ก่อตั้งมายาวนาน มีความชำนาญ มีมาตรฐานใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและจัดจำหน่ายสินค้าไปทั่วโลก

การบริการหลังการขาย

การบริการหลังการขายและอะไหล่เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเดิมในตลาด หากขาดการบริการซ่อมที่ดี มีอะไหล่พร้อมและทั่วถึงสินค้านั้นก็จะสูญหายไปจากตลาดในไม่ช้า ดังนั้น บริษัท ฯ จึงได้จัดแผนการสต็อกอะไหล่ออกเป็นสามระดับ คือ อะไหล่สิ้นเปลือง ระยะกลาง และอะไหล่เพื่อซ่อม เพื่อลูกค้าสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง ไม่มี Break down ทำให้เกิดความเสียหายกับธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัท ฯ ยังได้ให้ความสำคัญกับการตรวจซ่อมบำรุงตามระยะ เพื่อให้สินค้ามีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นทุก 10,000 กม. เครื่องจักรกลหนัก และรถยกบำรุงรักษาทุก 250 ชม. และทุก ๆ 500 ชั่วโมงทำงานสำหรับรถตัก สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ คือ ลดการเกิดการหยุดใช้งานกะทันหันและลดการเกิดความเสียหายหนักที่จะเกิดขึ้น โดยที่ศูนย์บริการทุกแห่งลูกค้าจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น

จากที่ปรึกษาฝ่ายบริการและเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าของเรา เพื่อจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยไม่เสียเวลา ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าทุกปัญหาจะได้รับการดูแลแก้ไขจากเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ ซึ่งได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี ทั้งในด้านทฤษฏีและปฏิบัติ พนักงานทุกคนพิถีพิถันในทุกขั้นตอนของการซ่อมบำรุง อีกทั้งใช้เครื่องมือที่ทันสมัย และอะไหล่ที่มีคุณภาพ ที่สำคัญกว่านั้น พนักงานของเราพร้อมปฏิบัติตามความปรารถนาและน้อมรับคำแนะนำของลูกค้า

การรับประกันสินค้า

ประการสำคัญคือการให้การรับประกันสินค้า บริษัท ฯ มีความมั่นใจในการให้การรับประกันมากกว่าผู้ผลิตอื่น ๆ กล่าวคือ การรับประกันพิเศษถึง 1 ปี หรือ 2,000 ชั่วโมงทำงานสำหรับรถโฟล์คลิฟท์ หรือการรับประกันถึง 1 ปี หรือ 2,000 ชั่วโมงการทำงานสำหรับรถยก และเพื่อยืนยันความทนทานของรถบรรทุก ในสภาวะตลาดที่มีการแข่งขันสูง จำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรธุรกิจจะต้องลดต้นทุน เพื่อต้องต่อสู้กับคู่แข่งในด้านราคาจำหน่าย ดังนั้น สินค้าของบริษัท ฯ จึงเป็นตัวเลือกที่ความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ลูกค้าลงทุนน้อยกว่าด้วยคุณภาพที่ดี เป็นทางเลือกใหม่ของเจ้าของธุรกิจ เพื่อความมั่นใจที่จะนำไปสู่ความสำเร็จและเจริญเติบโตขององค์กรอย่างมั่นคงถาวรตลอดไป